Zasady Razz Poker

Zasady Razz Poker

Zasady Razz Poker

Razz jest grą typu „low”, zawsze wygrywa najniższy układ kart. Ponieważ Razz jest prawie identyczny do Studa nie będziemy opisywać jego wszystkich zasad. Razz możemy odróżnić od 7 Card Studa zwracając uwagę na zasady:

 • Osobę, która płaci „bring in”.
 • Osobę, która zaczyna licytację w każdej z rund.
 • Ocenę zwycięskiego układu na showdownie.

Bring in

Wszyscy gracze mają już rozdane 2 zakryte i 1 odkrytą kartę. Wyznaczamy osobę, która zapłaci „bring in”.

 • „Bring in” płaci osoba, której odsłonięta karta jest najwyższa.
 • Wartość kart jest taka sama jak w każdym pokerze.
 • As jest uznawany za niską kartę, czyli „1”. Najwyższą możliwą kartą jest król.
 • Starszeństwo kolorów jest standardowe. Od najgorszego: trefl, karo, kier, pik.
 • Zawodnik wnoszący „bring in” ma dwie opcje: Płaci wielkość ante lub Płaci wielkość małego bicia.

Runda licytacji

W Razz rundy licytacji przebiegają identycznie jak w Stud. Różnicę stanowi osoba, która ją rozpoczyna. Pierwszy głos w każdej rundzie (nie licząc „bring in”) ma zawodnik, którego odkryty układ jest najniższy. W praktyce oznacza to, że rundę rozpoczyna gracz z najlepszym układem.

Pary uznawane są jako mocne układy.

Gracz mający :Ks :Qs ma niższy układ od :2c :2d.

Przykład:

Układ jest tak niski jak jego najwyższa karta:

 • :7h :9c
 • :Qc :Qd
 • :Ah :5s
 • :2h :4c
 • :6s :7s

Najlepszym niskim układem, czyli najlepszą kartą jest :2h :4c. Pomimo tego, że jeden z zawodników ma :Ah, który jest najniższą kartą, jego :5s jest wyższa od :4c.

Po wyznaczeniu zawodnika rozpoczynającego licytację, reszta przebiega tak samo jak w Stud.

Showdown

Po zakończeniu ostatniej rundy licytacji następuje odsłonięcie kart.

U każdego zawodnika, który jest jeszcze w grze, bierze się pod uwagę najniższy pięciokartowy układ. Dwie pozostałe karty nie mają żadnego znaczenia.

Wartości rąk

Zasady wyboru najniższego układu:

 • Partię wygrywa osoba mająca najgorszy układ pokerowy.
 • Strity i kolory nie mają znaczenia. Najlepszy układ Razz to 5-4-3-2-A.
 • Nie ma żadnych restrykcji dotyczących zwycięskiego układu. Nawet jeżeli dwie pary to najniższy układ, ten zawodnik otrzymuje pulę.
 • Układ liczony jest od najwyższej karty w dół. Oznacza to, że :7s :6c :5h :4h :3h jest lepszym niskim układem niż :8s :4c :3c :2c :As.
 • Jeżeli dwóch lub więcej graczy ma taki sam zwycięski układ, dzielą się pulą. Kolory kart nie mają znaczenia.