Menu

Zasady Razz Poker

Zasady Razz Poker

Razz jest grą typu „low”, zawsze wygrywa najniższy układ kart. Ponieważ Razz jest prawie identyczny do Studa nie będziemy opisywać jego wszystkich zasad. Razz możemy odróżnić od 7 Card Studa zwracając uwagę na zasady:

Bring in

Wszyscy gracze mają już rozdane 2 zakryte i 1 odkrytą kartę. Wyznaczamy osobę, która zapłaci „bring in”.

Runda licytacji

W Razz rundy licytacji przebiegają identycznie jak w Stud. Różnicę stanowi osoba, która ją rozpoczyna. Pierwszy głos w każdej rundzie (nie licząc „bring in”) ma zawodnik, którego odkryty układ jest najniższy. W praktyce oznacza to, że rundę rozpoczyna gracz z najlepszym układem.

Pary uznawane są jako mocne układy.

Gracz mający ma niższy układ od .

Przykład:

Układ jest tak niski jak jego najwyższa karta:

Najlepszym niskim układem, czyli najlepszą kartą jest . Pomimo tego, że jeden z zawodników ma , który jest najniższą kartą, jego jest wyższa od .

Po wyznaczeniu zawodnika rozpoczynającego licytację, reszta przebiega tak samo jak w Stud.

Showdown

Po zakończeniu ostatniej rundy licytacji następuje odsłonięcie kart.

U każdego zawodnika, który jest jeszcze w grze, bierze się pod uwagę najniższy pięciokartowy układ. Dwie pozostałe karty nie mają żadnego znaczenia.

Wartości rąk

Zasady wyboru najniższego układu:

$88 za darmo!
Komentarze