Menu

Ranking układów w pokerze

Ranking układów w pokerze

ranking rak w pokerze

1. Poker Królewski (royal flush)

Strit od 10 do Asa w tym samym kolorze

2. Poker (straight flush)

Każdy 5-cio kartowy Strit w tym samym kolorze

3. Kareta (four of kind)

4 karty o tej samej wartości

Jeżeli kareta znajduje się wśród kart wspólnych o zwycięstwie decyduje najwyższa piąta karta.

Na przykład karty wspólne:

Gracz 1: Gracz 2:

Wygrywa Gracz 1 z układem:

4. Full (Full House)

Czyli TRÓJKA (trzy takie same karty) + PARA (dwie takie same)

Jeśli dwaj gracze mają FULLA to wygrywa ten z większą trójką. Jeżeli ‚TRÓJKA’ jest ta sama to decyduje ‚PARA’, jeżeli i ona jest ta sama to mamy remis i podział puli.

5. Kolor (Flush)

5 kart w tym samym kolorze

Jeżeli dwaj gracze mają KOLOR to wygrywa gracz z KOLOREM zaczynającym się od wyższej karty. Jeżeli najwyższą karta jest ta sama (a może się tak zdarzyć w przypadku, gdy znajduje się ona w pięciu kartach wspólnych na stole) to rozstrzyga następna w kolejności, jeżeli i ta jest taka sama to trzecia itd.

Gdy wszystkie karty są te same to mamy remis (np. wszystkie 5 kart wspólnych jest w kolorze, a żaden z graczy nie ma trzyma na ręce wyższej karty w kolorze).

W Texas Holdem Poker nie ma możliwości, żeby 2 gracze mieli jednocześnie 2 różne kolory.

6. Strit (straight)

5 kart ułożonych po kolei

Jeżeli dwaj gracze mają STRITA to wygrywa ten, którego STRIT zaczyna się od wyższej karty.

7. Trójka (three of kind)

To układ z trzema jednakowymi kartami

Jeżeli dwaj gracze mają TRÓJKĘ to wygrywa ten, którego TRÓJKĘ tworzą wyższe karty.

8. Dwie Pary (2 pairs)

Dwie pary kart o tej samej wartości plus piąta karta (tzw. kicker)

Jeśli dwaj gracze mają DWIE PARY to rozstrzyga para wyższa, potem niższa, a potem kicker.

9. Para (pair)

Układ z dwoma kartami o tej samej randze i trzy inne różne

Jeśli dwaj gracze mają JEDNĄ PARĘ to rozstrzyga ranga pary, jeśli jest taka sama to karta trzecia, czwarta, piąta.

10. Wysoka Karta (high card)

Każdy układ nie pasujący do któregoś z powyższych opisów

Jeśli dwaj gracze mają NIC, to rozstrzyga wartość najwyższej karty, potem drugiej itd.

Dodatkowe źródła

Więcej artykułów na temat strategii gry w pokera, znajdziecie w serwisie http://www.poker24.pl

$88 za darmo!
Komentarze