Zasady Razz Poker

Razz jest grą typu „low”, zawsze wygrywa najniższy układ kart. Ponieważ Razz jest prawie identyczny do Studa nie będziemy opisywać jego wszystkich zasad. Razz możemy odróżnić od 7 Card Studa zwracając uwagę na zasady:

 • Osobę, która płaci „bring in”.
 • Osobę, która zaczyna licytację w każdej z rund.
 • Ocenę zwycięskiego układu na showdownie.

Bring in

Wszyscy gracze mają już rozdane 2 zakryte i 1 odkrytą kartę. Wyznaczamy osobę, która zapłaci „bring in”.

 • „Bring in” płaci osoba, której odsłonięta karta jest najwyższa.
 • Wartość kart jest taka sama jak w każdym pokerze.
 • As jest uznawany za niską kartę, czyli „1”. Najwyższą możliwą kartą jest król.
 • Starszeństwo kolorów jest standardowe. Od najgorszego: trefl, karo, kier, pik.
 • Zawodnik wnoszący „bring in” ma dwie opcje: Płaci wielkość ante lub Płaci wielkość małego bicia.

Runda licytacji

W Razz rundy licytacji przebiegają identycznie jak w Stud. Różnicę stanowi osoba, która ją rozpoczyna. Pierwszy głos w każdej rundzie (nie licząc „bring in”) ma zawodnik, którego odkryty układ jest najniższy. W praktyce oznacza to, że rundę rozpoczyna gracz z najlepszym układem.

Pary uznawane są jako mocne układy.

Gracz mający :Ks :Qs ma niższy układ od :2c :2d.

Przykład:

Układ jest tak niski jak jego najwyższa karta:

 • :7h :9c
 • :Qc :Qd
 • :Ah :5s
 • :2h :4c
 • :6s :7s

Najlepszym niskim układem, czyli najlepszą kartą jest :2h :4c. Pomimo tego, że jeden z zawodników ma :Ah, który jest najniższą kartą, jego :5s jest wyższa od :4c.

Po wyznaczeniu zawodnika rozpoczynającego licytację, reszta przebiega tak samo jak w Stud.

Showdown

Po zakończeniu ostatniej rundy licytacji następuje odsłonięcie kart.

U każdego zawodnika, który jest jeszcze w grze, bierze się pod uwagę najniższy pięciokartowy układ. Dwie pozostałe karty nie mają żadnego znaczenia.

Wartości rąk

Zasady wyboru najniższego układu:

 • Partię wygrywa osoba mająca najgorszy układ pokerowy.
 • Strity i kolory nie mają znaczenia. Najlepszy układ Razz to 5-4-3-2-A.
 • Nie ma żadnych restrykcji dotyczących zwycięskiego układu. Nawet jeżeli dwie pary to najniższy układ, ten zawodnik otrzymuje pulę.
 • Układ liczony jest od najwyższej karty w dół. Oznacza to, że :7s :6c :5h :4h :3h jest lepszym niskim układem niż :8s :4c :3c :2c :As.
 • Jeżeli dwóch lub więcej graczy ma taki sam zwycięski układ, dzielą się pulą. Kolory kart nie mają znaczenia.